Privacy

Beste ouder,

 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in (AVG of GDPR). Deze wetgeving verfijnt de rechten en die je als ouder of leerling hebt en de plichten die wij als school hebben.

Onze school heeft steeds het veilige en juiste gebruik van je gegevens vooropgesteld. De basis voor deze verwerkingen is voor ons altijd de bestaande Belgische wetgeving geweest, die strikt toegepast werd. De nieuwe Europese wetgeving is een verdere uitbouw op deze wetgeving.

Weldra kan je op de website van onze school het informatieveiligheids- en privacybeleid (IVPB) vinden. Hierin leggen we uitgebreid en gedetailleerd uit wat we doen met jouw gegevens, onder welke voorwaarden we dit doen en wat je rechten zijn.

Dit is echter een slechts een eerste stap. Onze cel IVPB is in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen hard aan het werk aan de verdere uitbouw van ons informatieveiligheidsbeleid en de aanpassingen voor deze nieuwe wetgeving.

Het bewaken en beveiligen van de privacy en gegevens van onze leerlingen en ouders was voor ons altijd al een vaste opdracht binnen het takenpakket. We kiezen er als school voor om deze nieuwe wet in detail en correct toe te passen. We zijn dan ook volop bezig met de nodige stappen te zetten, op het tempo van de school. Mocht u hieromtrent vragen of bedenkingen hebben, kan u steeds contact opnemen met jo.portois@vschoeilaart.be

Meldpunt privacy: privacy@zonien.org